Konsert med elever fra musikk- og kulturskole & Trikkehallen.