Hei kjære foreldre og gode hjelpere!

Bydelens forebyggende tjenester og SaLTo- koordinator har på denne siden forsøkt å samle tilgjengelig informasjon, råd, tips og noen konkrete forsalg til hvordan bydelens egne Natteravn – grupper kan organisere sin vandring.

Siden er i første rekke ment som en veiledning og informasjons- database for dere som er ute i bydelen og gjør den trygg og god for våre barn og unge.

Forsalg til endringer og tillegg mottas med takk.  

Lykke til – dere gjør en uvurderlig innsats for våre kommende generasjoner!

SalTo- koordinator Nordre Aker
Alf Bakkland
tlf.: 940 14 981
e-post: alf.bakkland@bna.oslo.kommune.no

*************

Presentasjon Natteravn i Olso
Retningslinjer natteravn 2020-21

Retningslinjer-for-Natteravnene-under-Covid-19 – tilpass lokale forhold!
Rutiner for lagleder, Engebråten og Morellbakken skoler
Rutiner for lagleder, Engebråten

Rutiner for lagleder, Nordberg skole

Vandringsinstruks 2020 og 2021

Aktuelle steder for Ravning

Instruks ravning rutine FAU Nordberg skole 2020-21

Mal, Rapportering fra Natteravn, Alle grupper – åpen tekst

Mal, Rapportering fra Natteravn, Engebråten og Morellbakken

Mal, Rapportering fra Natteravn, Nordberg skole

Del gjerne din kommentar med oss her