PRIVACY POLICY

www.trikkehallen.no er eiet og drevet av Oslo Kommune.

INNSAMLING AV PERSONDATA

Hos Trikkehallen oppbevarer og behandler vi kun ditt navn og din e-post adresse, for å informere deg om våre arrangementer. Den primære måte for hvordan vi innsamler personopplysninger, er når du som kunde melder deg på vårt nyhetsbrev, legger en ordre eller kontakter oss via e-post.

OVERFØRSEL AV PERSONDATA TIL TREDJEPART

Trikkehallen vil aldri selge eller offentliggjøre dine personopplysninger til en tredjepart.

OPPBEVARING AV PERSONDATA

Hos Trikkehallen oppbevarer vi dine personopplysninger så lenge det er nødvendig og tillatt ifølge den til enhver tid gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger. 

Trikkehallen er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å sikre dine personopplysninger mot uautorisert adgang, tap, destruksjon og mot offentliggjørelse av dine personopplysninger fra enhver enkeltperson eller organisasjon, eller at de i øvrig behandles i strid med lovgivningen.

For å sikre trygghet og beskyttelse for deg er det kun et begrenset antall personer med et saklig behov som har adgang til dine personopplysninger. Vår sikkerhetsprosedyre blir løpende revidert i takt med den nyeste teknologiske utvikling og trusselbilde. Våre medarbeidere skal følge interne prosedyrer omkring håndtering av persondata som inneholder instrukser og foranstaltninger som skal tjene til å beskytte dine personopplysninger effektivt.

Trikkehallen tar forholdsregler for å sikre at vårt nettsted ikke inneholder virus eller annet relatert til dette. Dog kan vi aldri garantere en fullkommen sikkerhet ved dataoverførsler. Det betyr at det kan være risiko for at andre uberettiget tar seg adgang til våre opplysninger. Trikkehallen kan ikke gjøres ansvarlig for tap av noen art som måtte oppstå ved bruk av vårt nettsted som følge av innbrudd i Trikkehallen sine systemer eller andre driftsforstyrrelser som Trikkehallen ikke er ansvarlig for. Du avgir derfor dine opplysninger på eget ansvar.

Vi anbefaler derfor at du beskytter deg selv og dine opplysninger ved å lukke din browser etter bruk, installerer antivirus software og løpende oppdaterer din software.

DINE RETTIGHETER

Som kunde hos Trikkehallen kan du få innsikt i hvilke opplysninger vi har behandlet om deg, hvor de stammer fra, og hva vi bruker dem til. Hvis dine opplysninger er feil, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å få dem rettet eller slettet. Ditt samtykke er frivillig. Angrer du, har du mulighet for å trekke ditt samtykke tilbake.

Hvis du ønsker at vi skal rette eller slette personopplysninger, som vi har registrert om deg, hvis du ikke ønsker å motta ytterligere henvendelser fra oss eller hvis du har spørsmål til ovenstående betingelser, ber vi deg vennligst å kontakte oss på trikkehallen@trikkehallen.no

KLAGEADGANG

Du har mulighet for å klage over Trikkehallen sin behandling av dine personopplysninger. Klagen skal sendes til:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

Hjemmeside: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Del gjerne din kommentar med oss her