TILGJENGELIGHETSERKLÆRING


Alle skal ha like muligheter til å bruke www.trikkehallen.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) (eksternt nettsted).

Vi skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.

Dette jobber vi med:

 • Vi jobber med å oppdatere trikkehallen.no i henhold til nye og endrede krav i WCAG 2.1.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.

Prioriterte områder på trikkehallen.no:

 • Enkelte forbedringspotensialer relatert til kontrast på både tekst og grafiske elementer.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller skriver vi på en måte som gjør at det vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Send oss en melding her

Del gjerne din kommentar med oss her