MILJØFYRTÅRN PÅ TRIKKEHALLEN

Oslo kommune har som overordnet målsetting i sin samfunnsplan at byen skal vokse framtidsrettet og ansvarlig, der all utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte – både miljømessig, sosialt og økonomisk. Miljøfyrtårn, som er et konkret miljøledelsesverktøy, er designet for å fremme mer effektive rutiner og reduserte driftskostnader over tid. Miljøfyrtårn spiller en nøkkelrolle i hjelpen til Oslo kommune for å påta seg miljøansvar og redusere klimagassutslipp.

Oslo kommunestyre har vedtatt at alle enheter og avdelinger i kommunen skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen følger hovedkontormodellen, der kriteriene som oppfylles av hovedkontoret er felles for hele kommunen, inkludert sentrale innkjøpsavtaler, styringssystem, rutiner og reglementer som beskrevet i Kvalitetshåndboka, med mer. Kommunen har implementert flere tiltak i forbindelse med Miljøfyrtårnsertifiseringen, slik som innføring av et nytt kildesorteringssystem, utvidelse av ladepunkter for elbiler, forbedret sykkelparkering og mer.

Som en del av vårt miljøarbeid rapporterer kommunen nøkkeltall årlig til Miljøfyrtårn. Hver enhet eller avdeling som er godkjent som Miljøfyrtårn leverer sin egen rapport. Ved ønske om innsyn i rapportene, vennligst ta kontakt med kommunens miljørådgiver.

Har du spørsmål, innspill, ris eller ros? Kanskje sitter du på en god idé for hvordan Trikkehallen kan bli mer miljøvennlig?

Ta kontakt med Miljøfyrtårnansvarlig:
Janko Radovanovic

e-post: janko.radovanovic@bna.oslo.kommune.no
tlf: 958 72 873.

Del gjerne din kommentar med oss her